Privacybeleid

Ecobal Sp. z. o.o. – GDPR:
GEGEVENSPRIVACYVERKLARING VOOR KLANTEN,
CONTACTEN, STAKEHOLDERS EN LEVERANCIERS

Ecobal Sp. z. o.o. en haar bedrijvengroep streven ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit beleid (samen met de gebruiksvoorwaarden van onze website en alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen) vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

De regels over de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”).

 1. Wie zijn we?

Ecobal Sp. z. o.o. is de gegevensbeheerder. Dit betekent dat wij beslissen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Onze contactgegevens zijn: Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz, Telefoon: +48 52 335 00 40. Neem voor alle gegevenszaken contact op met [email protected]

 1. Het doel(en) van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om:
• Het vervullen van contracten tussen u en onze bedrijvengroep;
• U op de hoogte houden van serviceontwikkelingen waarvan wij redelijkerwijs denken dat ze van belang zullen zijn.

Dit zal beperkt zijn tot informatie die naar uw zakelijke e-mailadres wordt verzonden en bij elke communicatie krijgt u een duidelijke en eenvoudige optie om u af te melden voor verdere communicatie en om ons te vragen de persoonlijke informatie die we registreren te verwijderen.

 1. De betrokken categorieën van persoonsgegevens

Met betrekking tot de categorieën van persoonsgegevens die worden beschreven in het onderdeel definities, verwerken wij de volgende categorieën van uw gegevens:
• Naam;
• Telefoonnummers (incl. directe buitenlijn en mobiel);
• E-mailadres.

Al deze gegevens hebben wij van u verkregen toen u informeerde naar onze diensten of een account bij ons aanmaakte.

 1. Wat is onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om uw account te beheren, om u te helpen de diensten te leveren die u bij ons hebt aangevraagd, of om interessante en relevante inhoud met u te delen.

 1. Het delen van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met de autoriteiten en andere partijen, zoals maar niet beperkt tot onderaannemers. Verzekeraars, enz., zodat zij hun contractuele verplichtingen jegens ons kunnen nakomen.

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is en wij bewaren uw gegevens uitsluitend met het doel u te informeren over nieuws, evenementen of activiteiten. Wanneer u uw toestemming intrekt of totdat wij denken dat onze dienstverlening niet langer interessant voor u is, verwijderen wij uw gegevens.

 1. Ons uw persoonsgegevens verstrekken

U heeft geen wettelijke of contractuele verplichting of verplichting om ons uw persoonsgegevens te verstrekken.

 1. Uw rechten en uw persoonlijke gegevens

Tenzij er een uitzondering op grond van de AVG geldt, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om te verzoeken:
• een kopie van de persoonsgegevens die wij van uw bedrijf registreren;
• dat we persoonlijke gegevens corrigeren als deze onjuist of verouderd blijken te zijn;
• uw persoonsgegevens worden gewist wanneer het niet langer nodig is deze gegevens te bewaren;
• om uw toestemming voor de verwerking op elk moment in te trekken;
• om te verzoeken dat wij u uw persoonlijke gegevens verstrekken en, waar mogelijk, om die gegevens rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder te verzenden (bekend als het recht op gegevensportabiliteit);
• wanneer er een geschil is met betrekking tot de juistheid of verwerking van uw persoonsgegevens, kan er een beperking van de verdere verwerking worden aangevraagd;
• bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Overdracht van gegevens naar het buitenland

Onze e-nieuwsbriefdienst wordt geleverd door Mailchimp, waarvan de servers zich in de VS bevinden en die verklaren dat ze voldoen aan alle EU-privacywetgeving.

 1. Verdere verwerking

Als we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor een nieuw doel dat niet onder deze Privacyverklaring valt, zullen we u een nieuwe kennisgeving sturen waarin dit nieuwe gebruik wordt uitgelegd voordat we met de verwerking beginnen en waarin de relevante doeleinden en verwerkingsvoorwaarden worden uiteengezet.

 1. Wijzigingen in ons privacybeleid

Eventuele wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld. Kom regelmatig terug om eventuele updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien.

 1. Hoe u een klacht kunt indienen

Om alle relevante rechten, vragen of klachten uit te oefenen, kunt u in eerste instantie contact opnemen met onze gegevensvertegenwoordiger door een e-mail te sturen naar [email protected]

Indien uw klacht hiermee niet naar tevredenheid wordt opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Romanian Data Protection Authority (RDPA)