CERTIFICATEN

Gecertificeerde ecologische producten

Om er zeker van te zijn dat uw inspanningen daadwerkelijk ons ​​algemene doel ondersteunen: het in evenwicht brengen van onze CO2-uitstoot, hebben we de Universiteit van Poznan gevraagd een berekening te maken van de gemiddelde binding van CO2 in onze bossen en de gemiddelde productie van zuurstof. Ze hebben een formule bedacht die in principe betekent dat 1 hectare bos 10,2 ton CO2 bindt, dit komt overeen met de som die 1 m2 bindt 1 kg CO2 De exacte formule is::

“Gebaseerd op geïntegreerde, mondiale gegevens over koolstofvastlegging door alle gebieden die als bossen zijn geclassificeerd, kan worden geschat dat deze ecosystemen elk jaar ongeveer 0,87 Mg C ha-1 (tonen per hectare) binden, wat in termen van kooldioxide 3,19 Mg oplevert. CO 2 ha-1. abruptn bosgebieden maar liefst 2,32 Mg zuurstof (Mg O2 ha-1).”

De gecertificeerde ecobalproducten van de Universiteit van Poznan (certificaat rechts) zijn gebaseerd op een uitgebreide studie. Als u de details van het onderzoek wilt lezen, kunt u hier contact met ons opnemen.

Abonneer op onze nieuwsbrief

De diensten van Ecobal blijven zich ontwikkelen. We voegen nieuwe bossen toe waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, krijgen certificering gestandaardiseerd, nieuwe bestuursleden of ander nieuws. Door u te abonneren op deze nieuwsbrief ontvangt u regelmatig, maar niet te veel, updates over onze activiteiten. Bij elke mail kunt u zich altijd afmelden.