Lasy

Lasy Ecobal

Lasy są źródłem energii odnawialnej, a po drugie zapobiegają emisji dużych ilości CO2 do atmosfery, procesowi zwanemu sekwestracją. Uczestniczą w kształtowaniu klimatu, regulują obieg wody, przeciwdziałają powodziom, chronią glebę przed erozją. Stwarzają też korzystne warunki zdrowotne dla wielu gatunków, dostarczając ziół, owoców, grzybów i drewna. Lasy stwarzają warunki do zachowania potencjału biologicznego wielu gatunków, ich zasobów genowych i ekosystemów. Zwiększona lesistość prowadzi do zmniejszenia prędkości wiatru i oddziela wyższe temperatury nad drzewami. Oznacza to, że lasy pomagają ograniczyć fale upałów i utrzymać produktywność gruntów w Europie Środkowej. Nasze lasy mają wpływ na pogodę i klimat – większe zagęszczenie pokrywy leśnej może nam przynieść wiele korzyści i ochłodzić nas podczas upałów. Lasy pełnią również funkcje społeczne: rekreacyjne, a nawet terapeutyczne dla nas wszystkich.

Miarą sukcesu Europejskiego Zielonego Ładu będzie nasza zdolność do wykorzystywania zasobów naturalnych w zrównoważony sposób do produkcji energii.

ECOBAL oznacza ekologicznie zbalansowany. Naszą misją jest przywracanie tego, co my i wy wyemitowaliśmy do atmosfery.

Polska

W Polsce mamy jeden las koło Radzanowa.

Rumunia

Pierwszym lasem Ecobal był ten w Rumunii

Włochy

Nasz włoski las znajduje się w Sardynii. To stara winiarnia, która zostanie zrewitalizowana i zamieni się w dawny las.

Francja

Las Ecobal we Francji znajduje się na południu Francji w pobliżu miejscowości Ruas.

Hiszpania

Projekt w Hiszpanii to stara plantacja pomarańczy, którą przywrócimy do dawnego stanu.