Kim jesteśmy?

ECOBAL (E)MISJA

Nasza organizacja zajmuje się przywracaniem dawnych terenów rolniczych lub nieużytków do stanu kwitnących naturalnych siedlisk, mając zagłówny cel absorbcję CO2 z atmosfery poprzez glebę i roślinność Poprzez przywracanie zdrowia gleby i sadzenia rodzimych drzew oraz innej roślinności, jesteśmy w stanie pochłaniać i przechowywać znaczne ilości dwutlenku węgla, a tym samym zwalczać zmiany klimatyczne i promować działania pro-środowiskowe.

Wierzymy, że poprzez przywracanie tych terenów możemy stworzyć bardziej zrównoważony i odporny ekosystem, który wspiera różnorodność dzikiej przyrody i podnosi piękno naturalnego krajobrazu. Poprzez współpracę z właścicielami ziemi, wolontariuszami i agencjami rządowymi, dążymy do tworzenia pozytywnego wpływu na środowisko i zainspirowania innych do podjęcia konkretnych działań.

WIZJA ECOBAL

Ecobal pomaga osobom indywidualnym i przedsiębiorcom zrozumieć ich ślad węglowy i chronić przyrodę. Robimy to oferując konkretne certyfikowane usługi.

W głębi naszej misji zobowiązujemy się do propagowania troski o środowisko i kształtowania bardziej zrównoważonej przyszłości dla przyszłych pokoleń. Dążymy do istotnego wkładu w ograniczanie emisji dwutlenku węgla i tworzenie zdrowszej planety poprzez przywracanie naturalnej równowagi gleby i roślinności na ziemi.

Dla każdej jednostki i wszelkich firm, niezależnie od ich skali, proponujemy świadome monitorowanie śladu węglowego, oferując certyfikowane i wiarygodne rozwiązania wspierające cele środowiskowe, oraz umożliwiające bezpośredni wkład w poprawę otoczenia.

Newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o postępach naszego projektu? Zapisz się do naszego