Rumunia

Rumunia

Ta leśna lokalizacja jest pierwszym lasem Ecobal

Lokalizacja naszego rumuńskiego lasu w pobliżu Padure

W Europie dziewicze lasy zniknęły prawie całkowicie, Rumunia pozostaje jednym z ostatnich obszarów, gdzie można odwiedzić te prastare lasy.

Rumunia ma jedne z największych lasów w Europie i szeroką gamę gatunków drzew. Lasy w Rumunii składają się głównie z gatunków liściastych (69,3%), a drzewa iglaste stanowią tylko 30,7% całkowitej powierzchni lasów.

 

Przykłady drzew występujących w Rumunii: robinia akacjowa, sosna zwyczajna, topola srebrna, dąb szypułkowy, świerk pospolity i buk pospolity.