Polska

POLSKA

Pierwsza lokalizacja w Polsce to las w Radzanowie, w którym założyliśmy Ecobal.

W Polsce mamy dwie lokalizacje, jedną z nich jest las zniszczony przez burzę kilka lat temu.

W Polsce lasy rosną na najbiedniejszych glebach, głównie ze względu na rozwój rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasów w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni leśnej zajmują lasy. Na pozostałych obszarach występują siedliska leśne, głównie mieszane. Niewielką ich część stanowią lasy olsowe i łęgowe – nieco ponad 3 proc.

 

Odmiany drzew

Sosna jest najpospolitszym gatunkiem na terenach nizinnych i wyżynnych. Rośnie o 64,3 proc. powierzchnia lasów w Lasach Państwowych i 57,7 proc. lasy prywatne i komunalne. W górach dominuje świerk (zachód) i świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. W przeszłości monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Jednak takie lasy okazały się mniej odporne na czynniki klimatyczne. Z łatwością padły również ofiarą ekspansji szkodników.
W polskich lasach systematycznie wzrasta udział innych gatunków, głównie liściastych.

 

Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego obszaru. W efekcie w latach 1945-2014 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach Lasów Państwowych wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz więcej rosną dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

 

Najczęściej spotykane drzewostany w polskich lasach mają od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu to 60 lat.